My Blogs in Blogger

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

ΕΠΑΣ Ιλίου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ.

Ο σύλλογος διδασκόντων της ΕΠΑ.Σ Ιλίου κατά το 1ο έτος λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ διαπίστωσε προβλήματα και δυσλειτουργίες που αν δεν αντιμετωπιστούν από το αρμόδιο υπουργείο μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, δηλαδή αμέσως, θα καταστήσουν προβληματική την λειτουργία του νέου αυτού τύπου σχολείο, σε σημείο που θα τίθεται υπό αμφισβήτηση ακόμα και αυτή η ύπαρξη του.

Υπό το παραπάνω πρίσμα σας καταθέτουμε τις προτάσεις βελτίωσης που ακολουθούν .
Προτάσεις θεσμικών αλλαγών :

1. Οι ΕΠΑ.Σ να γίνουν 3 χρόνια αποκτώντας 1η τάξη κοινή με τα ΕΠΑ.Λ, ώστε οι απόφοιτοι των Γυμνασίων να μπορούν να εγγράφονται απ ευθείας στις ΕΠΑ.Σ. Διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός μαθητών Γυμνασίου που γράφτηκε στην 1η τάξη ΕΠΑ.Λ με σκοπό να συνεχίσει την επομένη σε ΕΠΑ.Σ, αναθεώρησε και θα παραμείνει στα ΕΠΑ.Λ, επειδή εγκλιματίστηκε με το περιβάλλον, γνωρίστηκε και συμφιλιώθηκε με το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ, δημιούργησε φιλίες και παρέες με τους συμμαθητές του και δεν θέλει να τις χάσει κ.λπ. Έτσι παίρνει εκπαιδευτική πορεία που καμία σχέση δεν έχει με τις κλίσεις του και τις αρχικές του προθέσεις, καθορίζοντας, τις περισσότερες φορές αρνητικά, την επαγγελματική του πορεία άρα και την υπόλοιπη ζωή του. Επιπλέον εισπράξαμε άρνηση από διευθυντές των ΕΠΑ.Λ στην επιθυμία μας να ενημερώσουμε τους μαθητές τους για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Διαπιστώσαμε δε από κάποιους διευθυντές ΕΠΑ.Λ προσπάθεια αποτροπής μαθητών να μεταγραφούν από την 1η τάξη ΕΠΑ.Λ στην 1η τάξη ΕΠΑ.Σ φοβούμενοι την συρρίκνωση του αριθμού μαθητών σχολείου τους.

2. Να μπορούν οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ μετά την αποφοίτηση τους, να αποκτούν και απολυτήριο λυκείου παρακολουθώντας 1 πρόσθετο χρόνο στις ΕΠΑ.Σ με μαθήματα γενικής παιδείας, ή με εγγραφή τους στην Γ τάξη ΕΠΑ.Λ.

3. Προσθήκη στις ΕΠΑ.Σ και άλλων ειδικοτήτων ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν στα ΕΠΑ.Λ για να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν πτυχίο χωρίς να διδαχθούν τα γενικά μαθήματα τα οποία και λόγο του περιεχομένου τους αλλά και του τρόπου που διδάσκονται, τους δυσκολεύουν και όχι σπάνια και απέχθεια τους δημιουργούν.

• Καμπάνια ενημέρωσης των γονιών και μαθητών, σε τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. για την επαγγελματική εκπαίδευση. Σε επαφές με γονείς και μαθητές διαπιστώσαμε, πλήρη άγνοια για τα νέου τύπου σχολεία τις ειδικότητες και τις δυνατότητες που προσφέρουν.

Προτάσεις ποιοτικών βελτιώσεων :

1. Το μάθημα της πληροφορικής να μην θεωρείται γενικής παιδείας, αλλά ειδικότητας και να διδάσκεται με την μορφή των «Ειδικών Εφαρμογών Η/Υ» σε όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Στην εποχή μας, εποχή της πληροφορίας, της τεχνολογίας, της ταχύτητας, και της επικοινωνίας δεν νοείται επαγγελματίας που να μην έχει ανάγκη τους Η/Υ για να πληροφορηθεί, να γνωρίσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να κάνει γνωστά τα δικά του, να κάνει τις παραγγελίες του, να επικοινωνήσει με πελάτες και συνεργάτες, να οργανώσει την δουλειά του να μελετήσει κ.λπ.

2. Σε κάποιες ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ κατά τον 1ο χρόνο λειτουργίας τους διαπιστώσαμε την ανάγκη προσθήκης κάποιων μαθημάτων γενικής παιδείας με μορφή εφαρμοσμένη στην ειδικότητα. Τα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας θα καθοριστούν μετά από σύντομη και προσεκτική έρευνα των αναγκών που διαπιστώθηκαν. Π.χ. στους Ηλεκτρολόγους προσθήκη Φυσικής – Ηλεκτρισμό, στους Βοηθούς Ακτινολογικών Εργαστηρίων προσθήκη Φυσικής – Ηλεκτρομαγνητισμό, στους Μηχανολόγους προσθήκη Φυσικής – Μηχανικής, στους Αισθητικής Τέχνης και Κομμωτικής προσθήκη Χημείας – Κοσμετολογίας, σε όλες τις ειδικότητες προσθήκη Αγγλικών (για ορολογία ειδικότητας). Τα παραπάνω μαθήματα μπορούν να προστεθούν είτε με αναπροσαρμογή των ωρών και της ύλης των μαθημάτων ειδικότητας τα οποία συχνά αλληλεπικαλύπτονται και πλατειάζουν, ή με αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας από 25 σε 28.

3. Αναδιανομή των ωρών διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων, κατόπιν προτάσεων των καθηγητών που τα διδάσκουν για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, π.χ . 1) στο τμήμα αισθητικής να προστεθούν τουλάχιστον 2 ώρες εργαστήριο Μακιγιάζ 2) στο τμήμα Βοηθών Φαρμακείου, αντικατάσταση Φαρμακευτικής Χημείας με Μάρκετινγκ.

4. Επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων για να συμπεριλάβουν και πιο σύγχρονες τεχνολογίες για παράδειγμα οι Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών δεν διδάσκονται Δομημένη Καλωδίωση και Αυτοματισμούς.

5. Συγγραφή νέων βιβλίων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναφέρονται και οι τρέχουσες σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές, επίσης να διορθωθούν τα λάθη που υπάρχου σε αυτά που κυκλοφορούν.

6. Για να προάγονται οι μαθητές από την μια τάξη στην επόμενη να έχουν βαθμό 10 σε κάθε μάθημα και όχι με τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων. Αυτό θα διασφάλιση μια μίνιμουμ επάρκεια τεχνικών γνώσεων και θα αναβαθμίσει το κύρος των πτυχίων.

Τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που πρέπει να γίνουν και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος μια και υπάρχει η εμπειρία και η υποδομή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ και αυτές να μπορέσουν να προσφέρουν στους σπουδαστές τους στην κοινωνία και κατ επέκταση στην Ελληνική οικονομία.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι εσείς οι αρμόδιοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης να αφυπνιστείτε και να λάβετε υπ’ όψη σας σοβαρά όσα σας προτείνουν οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα της και να μην ακολουθήσετε την παθητικότητα και αδιαφορία των προκατόχων σας που γι’ αυτό καταδικάστηκαν πανηγυρικά στις συνειδήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των Ελλήνων πολιτών.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΠΑ.Σ Ιλίου.


ΠΗΓΗ:
http://www.fantakis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: